Systema Norway HQ er midtpunktet for alle Combat Systema aktiviteter i Norge, Sverige og Danmark. Lokalisert i Norges eldste by, Tønsberg, er det Skandinaviske hovedkvarteret det første medlemmet av verdens største Systemaorganisasjon, The International Combat Systema Association (I.C.S.A.) under Director & Chief Instructor Kevin Secours fra Montreal, Canada. Systema Norway HQ jobber kontinuerlig med å utvide virksomheten gjennom å utdanne og sertifisere instruktører, samt starte klubber og treningsgrupper på tvers av landegrensene.

Systema (det russiske ordet for "systemet") er en russisk nærkampstil der den individuelle utøver blir trent opp til å finne sin egen personlige stil gjennom en kompleks treningsmetodikk. Psykisk og fysisk helse står i fokus, samt evnen til å mestre og tilpasse seg enhver situasjon. Navnet, Systema, refererer til de ulike systemene i menneskekroppen som f.eks. respirasjonssystemet, lymfesystemet og nervesystemet, og det gjenspeiler komplettheten i denne metodikken.

Selve treningen er variert og altomfattende, og innebærer blant annet psykomotoriske øvelser, bevegelighetstrening, pusteøvelser, avspenning, koordinasjonsøvelser m.m. Alle øvelsene i Systema er basert på naturlige bio-mekaniske bevegelser og har som formål å bygge opp kropp og sinn på en sunn måte. Mestringsfølelse og sinnemestring står sentralt, og vi har erfaring med vesentlig bedring og progresjon innen tilfeller av ADHD/ADD, MS, Tourettes Syndrom, dysleksi, astma, rygg-/nakke- og hodeplager.

Systema Norway HQ har sitt opphav i John M. Bjørnstads Combat Klubb, som ble startet på Nøtterøy, Vestfold i 1961, der hovedfokusem var militærrettet nærkamptrening samt hard fysisk styrking av kropp og sinn. Bjørnstad hadde omfattende bakgrunn fra det norske forsvaret, både innenlands og utenlands, og var den første til å undervise i nærkamp på samtlige norske krigsskoler.

Systema Norway HQ ble grunnlagt i 2004, da under godkjenning fra Vladimir Vasiliev i Toronto, Canada.

Vår logo

Systema Norways logo er en av de mest kjente og respekterte logoene i Systema-samfunnet på verdensbasis. Fra Australia, Asia, og Russland og til Europa, USA og Canada. Alle kjenner til denne logoen. Dette er vi selvfølgelig stolte av, for det ligger masse arbeid og tid bak selve utviklingen samt markedsføringen av vår logo.


Ettersom Systema stammer fra russiske krigertradisjoner så ville vi, som de første i Norge, basere vår logo på norske krigertradisjoner. Vi holder til i Norges eldste by, Tønsberg, som var en kjent vikingby. Gravhauger, vikingmuseum og bygging av Saga Oseberg skipet gjør at vikingtilhørigheten forsterkes hos de fleste som bor i Tønsberg og omegn. Dette gjenspeiles i logoene til flere av byens klubber og idrettslag. Kjente klubber som Tønsberg Ishockey Klubb, TK Idrettsforening, Tønsberg Turnforening, Tønsberg Fotball Klubb, Tønsberg Kajakk Klubb samt Tønsberg og Omegn Handicapidrettslag er noen av de som har valgt logo med kombinasjonen våpenskjold med viking og/eller festning/slottsfjelltårnet. Valget ble da enkelt; vi måtte også ha en logo som gjenspeilet byens historie og kultur.

Vikingene var kjente for gode stridsferdigheter, men de var også dyktige på handel og sjøfart. Mye råskap ligger bak vikingenes herjinger, men de var også oppdagelsesreisende, noe vi identifiserer oss med gjennom stadig å søke nye mennesker og kulturer på våre reiser. Vikingen er det mest kjente symbolet på Norden i verden utenfor Skandinavia.


Selve vikingen i vår logo er inspirert av et maleri, som kalles «Viking Landing». Nå var det ikke noen norske flagg under vikingtiden, så dette er selvsagt noe vi har lagt inn for å skape en gjenkjennelseseffekt. Krona på toppen av logoen er nok et symbol på hvor vi kommer fra siden Norge er et monarki, og Tønsberg tidligere var en kongeby i årrekker. Våpenskjoldet bakom vikingen er også et symbol på det noble, som igjen gjenspeiler vår tanke om medmenneskelighet og gode gjerninger. Dette jobber vi med å implementere hos våre medlemmer, og da spesielt på ungdomspartiet.